+7 800 70 78 132
EngEng

Delivery and payment terms

Address: 606100 Nizhny Novgorod reg.,
Pavlovo, Mayakovskogo str., 77
View on map
Tel.: (83171) 2–22–15, 2–22–13
Email: kirov@kirov.nnov.ru